11/2/2019 Composers exhibition, Geitan Festa Music Comprehensive Course

(first year) Itsuki Uchida: “duel time” for horn, violin and piano (2019) world premier
Riona Inoue (horn) Yukimi Tomomatsu (violin) Yuka Kajiwara (piano)

(first year) Miyu Okada: “A-un” for two pianos (2019) world premier
Kiyoka Kazama (piano), Maria Hashimoto (piano)

(first year) Yumi Yamamoto: “To the next seed” for saxophone quintet (2019) world premier
Taisei Kubo, Yuria Otsuka, Rika Iwamoto, Natsumi Sakamoto, Akira Tokunaga

(second year) Arisa Kaida: “Kaleidoscope” for clarinet and piano (2018) world premier
Wakana Fukui (clarinet), Ayaka Yanase (piano)

(second year) Ayaka Yanase: “Masquerade” for four hands (2019) world premier
Natsumi Tamura (piano), Nana Murakami (piano)

(alumni) Yukina Ebata: “Seni” for Choir, piano and video (2019) world premier
Mayu Yamaguchi, Natsumi Ogo, Haruna Sakai, Tika Yamashita, Furuya Subaru, Toshinori Matsumoto, Gun Takakura, Shingo Yoshino (Chorus), Aoi Yukizaki (piano)

(junior associate professor) Keita Matsumiya
“Pentacle” for piano (2018) Japanese premier
Kosuke Kita (piano)